Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Projekt: „Wzmocnienie siły kryptograficznej i rozbudowa funkcjonalności programu Specfile” realizowany przez Specfile Sp. z o. o. w latach 2020-2022 w celu osiągniecia efektu wskazanego w tytule.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach Programu Inteligentny Rozwój. Wartość dofinansowania 1 860 033,50. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: nr 2/1.1.1/2019 Szybka Ścieżka

MENU