Elektroniczny List Polecony – co to jest?

Elektroniczny List Polecony – jak sama nazwa wskazuje – to cyfrowy odpowiednik tradycyjnego listu poleconego. Jeśli często wymieniasz dokumenty listem poleconym z potwierdzeniem odbioru, elektroniczna forma wysyłki pozwoli Ci zaoszczędzić nie tylko czas, ale i pieniądze.

Jak działa Elektroniczny List Polecony?

Elektroniczny List Polecony wyślesz za pośrednictwem aplikacji Specfile. Zamiast wysyłki zwykłej, wybierz rejestrowaną. Określ wysokość premii za obiór* i nadaj list. Jeśli odbiorca odbierze i odszyfruje wysłany plik, otrzymasz e-mail z potwierdzeniem odbioru.

* Możesz ustalić premię za odbiór o dowolnym nominale. Premia za odbiór jest dobrowolna – może wynosić 0 zł – i ma za zadanie zachęcić odbiorcę do odebrania wysyłki rejestrowanej, którą nadałeś.

Dlaczego warto korzystać z Elektronicznego Listu Poleconego?

Cyfrowa forma listu poleconego to oszczędność czasu i pieniędzy. Możesz wysyłać Elektroniczne Listy Polecone z potwierdzeniem obioru bez wychodzenia z domu. Każdy list nadajesz w formie szyfrowanej, dlatego masz pewność, że treść Twoich dokumentów jest bezpieczna i znana tylko odbiorcy.

Oprócz czasu oszczędzasz także pieniądze, ponieważ Elektroniczny List Polecony kosztuje tylko 1,23 zł czyli ponad 90% mniej niż ekonomiczna przesyłka polecona tradycyjna w najmniejszym formacie. Pobranie płatności następuje tylko wówczas, gdy list zostanie odebrany.

Pamiętaj, że aby korzystać z wysyłki rejestrowanej nie musisz posiadać konta firmowego. Jeśli nie potrzebujesz innych funkcjonalności aplikacji takich jak współdzielenie dostępu do dokumentów albo wysyłka zwykła, możesz korzystać tylko z wysyłki rejestrowanej bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Czy Elektroniczny List Polecony ma podstawę prawną? 

Tak, Elektroniczny List Polecony to usługa zdefiniowana w Art. 3 pkt 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.

Przepis ten brzmi następująco: „usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego oznacza usługę umożliwiającą przesłanie danych między stronami trzecimi drogą elektroniczną i zapewniającą dowody związane z posługiwaniem się przesyłanymi danymi, w tym dowód wysłania i otrzymania danych, oraz chroniącą przesyłane dane przed ryzykiem utraty, kradzieży, uszkodzenia lub jakiejkolwiek nieupoważnionej zmiany”.

Elektroniczne potwierdzenie odbioru może być dowodem w postępowaniu sądowym, o czym mówi Art. 43 pkt 1 tego Rozporządzenia: „Nie jest kwestionowany skutek prawny danych wysłanych i otrzymanych przy użyciu usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego ani ich dopuszczalność jako dowodu w postępowaniu sądowym wyłącznie z tego powodu, że dane te mają postać elektroniczną lub że nie spełniają wszystkich wymogów kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.”

Szczegółowe informacje na temat wysyłki rejestrowanej znajdziesz w dokumentacji użytkownika> https://docs.specfile.pl/#/dispatch/registered

Zobacz jakie to proste:

Zostaw komentarz

MENU