Jest kolejna kara finansowa za naruszenie RODO

Związek sportowy zapłaci za nieskuteczne usunięcie danych sędziów.

Sprawa dotyczy wydarzeń z 2015 roku, kiedy to wspomniany związek sportowy zamieścił na swojej stronie internetowej dane sędziów z podaniem ich numerów PESEL i miejsca zamieszkania.

W 2018 r. związek zorientował się, że publikacja jest niezgodna z RODO. Dane usunął i zgodnie z ustawą poinformował o tym fakcie urząd. Okazało się jednak, że zrobił to nieskutecznie. Dane nadal można było odnaleźć na stronie związku.

Prezes UODO nałożył na związek karę finansową w wysokości ponad 55 tys. zł.

– Ustalając jej wysokość (55 750,50 zł) Prezes UODO wziął także pod uwagę m.in. czas trwania naruszenia oraz fakt, że dotyczyło ono dużej grupy osób (585 sędziów). Uznał, że mimo iż ostatecznie naruszenie zostało usunięte, to miało poważny charakter. Niemniej wymierzając karę, Prezes UODO uwzględnił też okoliczności łagodzące, którymi były m.in. dobra współpraca administratora z organem nadzoru czy brak dowodów na to, że powstały szkody po stronie osób, których dane ujawniono – czytamy na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

test phishingowy

Zostaw komentarz

MENU