Reforma Kodeksu Postępowania Cywilnego 2019. Będzie sprawniej?

Dziś wchodzi w życie reforma Kodeksu Postępowania Cywilnego 2019. Zmiana dotyczy m.in. sposobu dostarczania pism procesowych. Będzie sprawniej?

Reforma Kodeksu Postępowania Cywilnego 2019 – co się zmieni?

Zgodnie z nowymi przepisami adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy patentowi oraz Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej mogą dostarczać pisma procesowe wraz z załącznikami wyłącznie w postaci elektronicznej czyli za pośrednictwem skrzynki e-mail lub faksu. W tym celu muszą złożyć sądowi zgodne oświadczenia odpowiedniej treści i podać do wiadomości sądu używane do tego dane kontaktowe.

Przepis nie dotyczy wniesienia pozwu wzajemnego, apelacji, skargi kasacyjnej, zażalenia, sprzeciwu od wyroku zaocznego, sprzeciwu od nakazu zapłaty, zarzutów od nakazu zapłaty, wniosku o zabezpieczenie powództwa, skargi o wznowienie postępowania, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia i skargi na orzeczenia referendarza sądowego.

Reforma Kodeksu Postępowania Cywilnego 2019 a kodeks etyki zawodowej

Prawnik jako zawód zaufania publicznego jest zobowiązany do przestrzegania zasad etyki zawodowej, w tym przede wszystkim do zachowania tajemnicy zawodowej. Zatem jeżeli adwokaci czy radcowie decydują się na wprowadzenie w kancelariach nowych przepisów, powinni przemyśleć jak w bezpieczny sposób wymieniać korespondencję procesową.

Niestety korzystanie ze skrzynek elektronicznych zwiększa prawdopodobieństwo wycieku danych osobowych i wszelkich informacji o sprawie, co w świetle zasad określonych w kodeksach etycznych i przepisach RODO jest niedopuszczalne.

Reforma Kodeksu Postępowania Cywilnego 2019 – jak zabezpieczać elektroniczną korespondencję?

Najlepiej skorzystać aplikacji do szyfrowania dokumentów. To bezpieczny sposób wymiany pism procesowych i innych poufnych plików i folderów. Odpowiedni program powinien m.in. być prosty w obsłudze, posiadać funkcję współdzielenia dokumentów (aby każdy użytkownik mógł otworzyć plik własnym hasłem) oraz nie rujnować budżetu prawnika.

Więcej o wyborze właściwej aplikacji szyfrującej pisaliśmy w tym artykule: https://blog.specfile.pl/program-do-szyfrowania-na-co-zwrocic-uwage/

Elektroniczne potwierdzenie odbioru

Ponieważ korespondencja elektroniczna nie daje 100% pewności dostarczenia dokumentu, warto rozważyć wprowadzenie dodatkowej opcji pozwalającej takie potwierdzenie uzyskać. Elektroniczny List Polecony Specfile to pierwsza w Polsce prosta forma e-doręczenia, która umożliwia wysłanie listu poleconego online z potwierdzeniem odbioru przy pomocy prostej aplikacji. Więcej informacji o usłudze: https://www.specfile.pl/elektroniczny-list-polecony/

Zostaw komentarz

MENU