EN ISO/IEC 19790

1 Posts Powrót

Biblioteka kryptograficzna MsCrypto Specfile Projekt jako pierwsza w Polsce spełnia wymagania międzynarodowej normy EN ISO/IEC 19790

Z radością i satysfakcją informujemy, że Laboratorium Oceny Bezpieczeństwa Produktów Teleinformatycznych zakończyło ocenę zgodności biblioteki kryptograficznej MsCrypto z wymaganiami normy EN ISO/IEC 19790 „Security requirements for cryptographic modules”. To pierwsza taka ocena w Polsce! Norma EN ISO/IEC 19790 Międzynarodowa norma EN ISO/IEC 19790 określa wymagania bezpieczeństwa dla modułu kryptograficznego wykorzystywanego w systemie bezpieczeństwa chroniącym poufne informacje w systemach komputerowych i telekomunikacyjnych. EN ISO/IEC 19790 wskazuje na cztery poziomy bezpieczeństwa modułów kryptograficznych, które są odpowiednie dla szerokiego spektrum wrażliwości danych. Określa ona także różnorodność środowisk, w których dane są używane (np. obiekty strzeżone, biuro, nośniki wymienne i całkowicie niechronione lokalizacje). Biblioteka kryptograficzna MsCrypto Specfile Projekt uzyskała ocenę na pierwszym poziomie bezpieczeństwa. O Laboratorium Oceny Bezpieczeństwa Laboratorium Oceny Bezpieczeństwa Produktów Teleinformatycznych zostało utworzone w Instytucie Łączności-PIB i funkcjonuje przy Zakładzie Cyberbezpieczeństwa. Laboratorium uzyskało certyfikat akredytacji laboratorium badawczego AB1787 (wydany przez Polskie Centrum Akredytacji) i należy do nielicznej grupy laboratoriów na świecie, które…

MENU