sms premium

1 Posts Powrót

Naciąganie na SMS-y Premium już nie takie łatwe? Weszły w życie nowe przepisy Prawa telekomunikacyjnego

W środę 12 grudnia weszły w życie nowe przepisy dotyczące Prawa telekomunikacyjnego. Ustawa reguluje m.in. numery Premium Rate czyli usługi telekomunikacyjne o podwyższonej opłacie takie jak  konkursy i loterie SMS, pobieranie gier czy usługi społecznościowe. Krótkie podsumowanie nowych przepisów: > Obowiązek prawny całkowitej blokady usług Premium Rate. Jeśli abonent nie określi progu kwotowego dla tych usług, automatycznie zostanie on przyjęty na poziomie 35 zł jako próg domyślny. Po przekroczeniu tej kwoty nastąpi zablokowanie usługi premium. Aby ją odblokować należy złożyć wniosek w tej sprawie. Próg kwotowy może wynieść także 0 zł. > Abonent musi wyrazić zgodę na świadczenie usług Premium Rate przed rozpoczęciem świadczenia telekomunikacyjnego. > Ustawa porządkuje rejestr usług Premium Rate (uaktualnione dane). Usługi Premium Rate muszą być zgłaszane do rejestru 14 dni przed rozpoczęciem świadczenia. Dostawcy treści są również zobowiązani do stałego aktualizowania danych w rejestrze. Ma to umożliwić skuteczny kontakt z nimi. Dodatkowo: nowelizacja ustawy nie…

MENU