Wysyłaj listy polecone bez wychodzenia z domu. Za darmo!

Powiedzmy sobie szczerze: nadszedł trudny czas dla biznesu. Na szczęście nie wszystkie aktywności zawodowe wymagają zaniechania. List polecony wyślesz bez wychodzenia z domu. Z potwierdzeniem odbioru, w prosty i intuicyjny sposób oraz… za darmo.

Co to jest Elektroniczny List Polecony?

E-polecony to odpowiednik tradycyjnego listu poleconego z potwierdzeniem odbioru. Wysyłasz go podobnie jak e-mail, bezpośrednio z Twojego komputera, bez wychodzenia z domu. Jednak nie jest to taka sama wiadomość jak ta wysyłana za pośrednictwem skrzynki elektronicznej.

Elektroniczny List Polecony wysyłany jest w bezpiecznej formie szyfrowanej. Oznacza to, że żadna z osób trzecich nie ma dostępu do treści wiadomości, list trafia bezpośrednio do adresata. Ponadto nadawca otrzymuje potwierdzenie odbioru, gdy odbiorca zapozna się z treścią listu (odszyfruje załącznik).

Dlaczego Elektroniczny List Polecony wysyłany jest w formie szyfrowanej?

Z kliku powodów. Najważniejsze oczywiście jest bezpieczeństwo. Szyfrowanie wiadomości uniemożliwia jej odczytanie przez osoby trzecie. Tylko nadawca, który posiada klucz do odszyfrowania wiadomości, może zapoznać się z treścią listu. Wniosek: list na pewno odczyta tylko odbiorca, nie ma możliwości, aby został przechwycony i odczytany przez kogoś innego.

Odszyfrowanie wiadomości przez odbiorcę daje gwarancję, że list został odebrany. A zatem nie mamy tu do czynienia jedynie z odebraniem wiadomości, ale z ukazaniem jej treści.

Co ważne, korespondencja w naszych skrzynkach elektronicznych nawet po odszyfrowaniu wiadomości, pozostaje zabezpieczona (aby ją otworzyć ponownie, należy znać hasło). Dzięki temu nie musimy obawiać się, że po ataku hackerskim poufna treść wiadomości zostanie ujawniona.

Jak działa potwierdzenie odbioru?

Tak jak napisaliśmy, potwierdzenie odbioru następuje dopiero wówczas, gdy odbiorca odszyfruje wiadomość. Sam fakt otrzymania wiadomości nie jest traktowany jako potwierdzenie jej odbioru. Dopiero po odszyfrowaniu listu przez odbiorcę, nadawca otrzymuje informację, że wiadomość została otwarta.

Czy to jest zgodne z prawem?

Elektroniczny List Polecony to usługa zdefiniowana w Art. 3 pkt 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.

Możesz zapoznać się z treścią przepisu: „usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego oznacza usługę umożliwiającą przesłanie danych między stronami trzecimi drogą elektroniczną i zapewniającą dowody związane z posługiwaniem się przesyłanymi danymi, w tym dowód wysłania i otrzymania danych, oraz chroniącą przesyłane dane przed ryzykiem utraty, kradzieży, uszkodzenia lub jakiejkolwiek nieupoważnionej zmiany”.

Oczywiście elektroniczne potwierdzenie odbioru może być dowodem w postępowaniu sądowym, o czym mówi Art. 43 pkt 1 tego Rozporządzenia: „Nie jest kwestionowany skutek prawny danych wysłanych i otrzymanych przy użyciu usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego ani ich dopuszczalność jako dowodu w postępowaniu sądowym wyłącznie z tego powodu, że dane te mają postać elektroniczną lub że nie spełniają wszystkich wymogów kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.”

Ile to kosztuje?

Z RACJI NA SZCZEGÓLNĄ SYTUACJĘ, W KTÓREJ ZNALEŹLI SIĘ POLSCY PRZEDSIĘBIORCY DO KOŃCA PANDEMII ZAWIESZAMY POBIERANIE OPŁAT ZA ELEKTRONICZNE LISTY POLECONE. MOŻECIE PAŃSTWO KORZYSTAĆ Z USŁUGI ZA DARMO.

W normalnych warunkach e-polecony kosztuje zaledwie 1 zł netto <1,23 z VAT>. Ale uwaga! Jeśli odbiorca nie odszyfruje listu w wyznaczonym przez Ciebie czasie, nie płacisz za wysyłkę. Koszt ponosisz tylko i wyłącznie wówczas, gdy Twoja wysyłka jest skuteczna. Dodatkowo możesz zachęcić odbiorcę do otwarcia listu poleconego wyznaczając tzw. premię za odbiór.

Co to jest premia za odbiór?

Jeżeli wyznaczysz premię za odbiór, odbiorca po odszyfrowaniu wiadomości otrzyma premię w wyznaczonym przez Ciebie nominale. Ma go to zachęcić do otwarcia wiadomości. Premia za odbiór jest dobrowolna. Może wynosić 0 zł, decyzja należy do Ciebie.

Jak wysłać Elektroniczny List Polecony?

Aby wysłać Elektroniczny List Polecony trzeba być użytkownikiem Specfile. Rejestracja nic nie kosztuje, dlatego nie ma obawy o dodatkowe koszty. Pokażemy jak to zrobić w kliku krokach:

Krok #1

Zarejestruj się > https://app.specfile.pl/user/register. Na podany adres zostanie wysłany e-mail z linkiem aktywacyjnym. Kliknij w link i dokończ rejestrację.

Krok #2

Pobierz aplikację bezpłatnie i zainstaluj ją na swoim komputerze (instalacja jest intuicyjna).

Przy pierwszym użyciu aplikacji zostaniesz poproszony o zalogowanie się. Uwaga! Zapamiętaj hasło, które nadałeś. Specfile to aplikacja szyfrująca, nie ma zatem możliwości przypomnienia/zmiany hasła na nowe z powodów bezpieczeństwa.

Krok #3

Aby wysłać Elektroniczny List Polecony, kliknij prawym przyciskiem myszy na dokument który chcesz wysłać i wybierz polecenie „Specfile> Szyfruj/Wyślij”. Zaznacz opcję udostępnij innym użytkownikom i wpisz adres e-mail odbiorcy. Zatwierdź przez „dodaj”. Kliknij przycisk „Szyfruj plik do wysyłki”, wybierz rodzaj przesyłki „rejestrowana”. W kolejnym kroku możesz dołączyć wiadomość jawną. Kliknij dalej, jeśli chcesz wyznacz premię za odbiór. Określ również czas oczekiwania na odszyfrowanie wiadomości przez odbiorcę.

Zobacz jak wygląda wysłanie Elektronicznego Listu Poleconego:

Czy odbiorca musi mieć aplikację Specfile, aby odebrać list?

Nie, odbiorca musi jedynie posiadać konto w Specfile (być zarejestrowanym użytkownikiem). To wszystko.

Dowiedz się więcej >>> https://www.specfile.pl/elektroniczny-list-polecony/ lub skontaktuj się z nami: kontakt@specfile.pl

Zostaw komentarz

MENU