Zaszyfruj i wyślij

„ZASZYFRUJ I WYŚLIJ” to narzędzie w postaci okienka do tworzenia i wysyłki bezpiecznej korespondencji. Taki element graficzny (widget) możesz umieścić na swojej stronie internetowej, aby zapewnić klientom prosty sposób na bezpieczne przekazanie dokumentów na Twój adres mailowy.


Zaszyfruj i wyślij –
narzędzie w postaci okienka do tworzenia i wysyłki bezpiecznej korespondencji


Dołączony tekst oraz załączniki przekazane przez klienta do tego okienka, są szyfrowane na jego komputerze Twoim kluczem publicznym, i tylko Ty możesz je odszyfrować swoim kluczem prywatnym. Nie ma więc obawy, że ktokolwiek po drodze od klienta do Ciebie odczyta zawartość przesyłanej korespondencji (zwykle można to zrobić na każdym węźle pośredniczącym w przekazywaniu korespondencji lub na serwerze poczty lub nawet na komputerze odbiorcy).

Informacja o korespondencji przekazanej za pomocą okienka jest wysyłana na Twój adres mailowy. Kliknięcie w link zawarty w tym mailu spowoduje automatyczne odszyfrowanie plików tej korespondencji i wyświetlenie ich zawartości na stronie Twojej przeglądarki.

Odszyfrowanie zabezpieczone jest Twoim hasłem, które ustalasz jednorazowo podczas generacji kluczy szyfrujących. Generacja kluczy jest wykonywana w trakcie rejestracji Twojego adresu na stronie specfile.pl.
Rejestracja Twojego adresu mailowego na stronie specfile.pl jest jedynym kryterium wymaganym przed uruchomieniem działania okienka (nie dotyczy Twoich klientów!).

Instrukcję jak działa okienko krok po kroku znajdziesz TUTAJ.

Jak działają klucze publiczne i prywatne?
Technologia okienka oparta jest o algorytm szyfrowania RSA 4096. RSA to algorytm asymetryczny, wykorzystujący parę powiązanych ze sobą kluczy: publicznego i prywatnego. Każdy może pobrać klucz publiczny danej osoby i zaszyfrować nim dowolny dokument przeznaczony dla tej osoby, ale tylko ta osoba, która posiada powiązany z tym kluczem klucz prywatny, może ten dokument odczytać (odszyfrować). 4096 to długość klucza podana w bitach.

Możemy pomóc Ci wdrożyć okienko do tworzenia i wysyłki bezpiecznej korespondencji. Napisz do nas na kontakt@specfile.pl
MENU